Den sociale ulighed i sundhed er steget gennem de sidste 20 år. Det betyder, at der er borgere, som ikke har samme muligheder som andre for at udfylde deres livspotentialer. Konsekvenserne bæres af den enkelte, men rækker videre. Det har fx betydning for samfundet og for den enkelte kommune for ikke at gå glip af uudnyttet potentiale.

Udgivet: 2012